شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (SHAA) - پرسش‌های متداول