اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جلال بختیاری

دامپزشکی عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات

rtis2.ut.ac.ir/cv/bakhtiar/
bakhtiarut.ac.ir

سردبیر

احمد آقایی

زیست‌شناسی، فیزیولوژی گیاهی عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

science.maragheh.ac.ir/?pageid=17&ID=21&BasesID=4
aghaeemaragheh.ac.ir
041-37276068-285

مدیر داخلی

فرانک فلاحی

برنامه‌ریزی اجتماعی کارشناس مسئول شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

pr.falahigmail.com
021-82234075

مدیر فنی

فریبا ولی‌زاده

علم‌سنجی کارشناس مسئول گروه همکاری‌های بین‌المللی پژوهش و فناوری

f.valizadhgmail.com
021-82233485

مدیر اجرایی

سحر رادان

زبان و ادبیات انگلیسی مدیر اجرایی نشریه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران ، دانشگاه مراغه

radansahragmail.com
041-37276068-276

اعضای هیات تحریریه

محمدمهدی احدیان

فیزیک عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~ahadian/
ahadiansharif.edu
021-66164123

احمد آقایی

زیست‌شناسی، فیزیولوژی گیاهی عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

science.maragheh.ac.ir/?pageid=17&ID=21&BasesID=4
aghaeemaragheh.ac.ir
041-37276068-285

جلال بختیاری

دامپزشکی عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bakhtiar/
bakhtiarut.ac.ir

محمدتقی جعفری

شیمی تجزیه عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

jafari.iut.ac.ir/
mtjafarigmail.com
031-33915313-12

سید سعید حسینی

مهندسی شیمی عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=34&pageid=6430&tchcode=302370
saeid.hosseinimodares.ac.ir
021-82883335

سیده مهری حمیدی

فوتونیک عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

facultymembers.sbu.ac.ir/hamidi/home-p/
m_hamidisbu.ac.ir
021-29904016

مهدی داوری

بیماری شناسی گیاهی عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=212&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1
mdavariuma.ac.ir

محمدحسین رسولی‌فرد

شیمی کاربردی عضو هیأت علمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/rasulifard_mohammad
m_h_rasoulifardznu.ac.ir
024-33052591

کرامت الله رضائی

مهندسی صنایع غذایی عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/krezaee
krezaeeut.ac.ir
026-32235124

منصور سلطانیه

مهندسی مواد و متالورژی عضو هیأت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=9832&sid=29&slc_lang=fa
mansour_soltaniehiust.ac.ir
021-77240321

فریبرز شکاری

فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیأت علمی، دانشگاه مراغه

agri.maragheh.ac.ir/?pageid=3&ID=26&BasesID=10
shekarimaragheh.ac.ir
041-37276068

ریحانه صباغ زاده

بیوشیمی عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری

reihanehsabbgmail.com
051-44012521

سهیل عابر

شیمی کاربردی عضو هیأت علمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s_aber
soheil_aberyahoo.com
041-33393153

حسین عبدالمحمدزاده

شیمی تجزیه عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.edu/abdol/fa
h.abdolazaruniv.edu
041-34327552

شهریار عصفوری

ترموسینتیک عضو هیأت علمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس

en.pgu.ac.ir/index.aspx?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=3518
osfouripgu.ac.ir
077-33445182

محمد عطایی

مهندسی پلیمر عضو هیأت علمی، پژوهشگاه پلیمیر و پتروشیمی، تهران

www.ippi.ac.ir/دکترمحمدعطائی-::--Mohammad-Atai_2313.html
m.ataiippi.ac.ir
021-48662446

محمدصادق علیائی

کشاورزی عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

msoliaeigmail.com
021-82233518

محمدعلی لطف‌اللهی یقین

مهندسی عمران عضو هیأت علمی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lotfollahi
lotfollahitabrizu.ac.ir
041-37276068-438

علی محمدنیکبخت

مکانیک بیوسیستم عضو هیأت علمی، دانشگاه ارومیه

asatid.urmia.ac.ir/a.nikbakht
a.nikbakhturmia.ac.ir
044-32770555

مهدی مسعودی

زمین‌شناسی-تکتونیک عضو هیأت علمی، دانشگاه هرمزگان

mehdi.masoodigmail.com

یحیی مقصودلو

علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم کشاورزی، روش های نوین آزمایشگاهی، دستگاه ها و تجهیزات بسته بندی و فرآوری، HSE عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

maghsoudlou.profcms.gau.ac.ir/
y.maghsoudlougau.ac.ir
017-32425655