نویسنده = کردجزی، عارفه
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-84

جواد فیضی؛ عارفه کردجزی


شماره‌های پیشین نشریه