نویسنده = فتحی رضایی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 85-93

شیوا محمدی جهانگیر؛ پریسا فتحی رضایی


شماره‌های پیشین نشریه