نویسنده = صفری، علی
تعداد مقالات: 1
1. نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-53

احمد میرآخوری نوبر؛ علی صفری


شماره‌های پیشین نشریه