نویسنده = ابوالقاسمی، میر مهدی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-45

الیاس سلطانی؛ میر مهدی ابوالقاسمی


شماره‌های پیشین نشریه