نویسنده = فتحی رضایی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر الگوی به اشتراک‌گذاری تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز علمی و پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1395

پریسا فتحی رضایی


شماره‌های پیشین نشریه