نمایه نویسندگان

آ

 • آذرگمان، مجید روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • آذرگمان، مجید روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • آذرگمان، مجید ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-1]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-1]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-2]

ا

 • ابوالقاسمی، میر مهدی معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 39-45]
 • احمدی نسب، آرمین بررسی و مقایسه زبان‌های برنامه نویسی پایتون و پرل مورد استفاده در بیوانفورماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 59-64]
 • احمدی نسب، نوید بررسی و مقایسه زبان‌های برنامه نویسی پایتون و پرل مورد استفاده در بیوانفورماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 59-64]
 • اشراقی، محمد جواد روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • اله‌رسانی، علی معرفی و پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ (ISO IEC 17025) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • ایوانی، سارا برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 29-35]

ب

 • بابانوری، نیما ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 5-11]
 • بارانی، کیانوش دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 93-101]
 • بی پروا، پوریا معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]
 • بزاز تولمی، لیلا آشنایی با تیوب‌‌‌های تولید پرتو ایکس و شتابگر سینکروترون [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 21-28]
 • بشرنواز، هادی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 85-102]

پ

 • پرتوی‌نیا، علی آشنایی با مبانی و اصول سم‌شناسی و نقش آن در بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 57-66]
 • پرستگاری، محمد طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]
 • پرویزی، رقیه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]

ت

 • تقی ملک، هادی روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • تقی ملک، هادی روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • تقی ملک، هادی ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]

ج

 • جازان، الهام دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • جعفری، محمدتقی معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 93-99]
 • جعفری، محمد تقی دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • جهانی، علی آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • جهانفر، مهدی میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • جهانفر، مهدی الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]
 • جوادی، سعید میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • جوادی آناقیزی، سعید الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]

ح

 • حاتمی، حسین معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 75-83]
 • حاتمی، حسین ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 55-69]
 • حاتمی، حسین دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 93-101]
 • حبیبی پور هادی کیاشری، مهسا روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • حکمتی، حمید استفاده از تکنیک MALS (پراکندگی نور در زوایای مختلف) جهت اندازه گیری دقیق جرم مولی و سایز مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 21-27]
 • حمیدی، سیده مهری میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • حمیدی دولت آباد، سهیلا روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • حمیدی سنگدهی، سیده مهری الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]

خ

 • خانی، حسین دستگاه جذب اتمی با منبع نور پیوسته (تک لامپی)، انقلابی در اسپکتروسکوپی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • خدام، فاطمه طیف سنجی پراش اشعه ایکس [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 11-19]
 • خسروی، مریم آشنایی با تفنگ‌های الکترونی در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 29-38]

د

 • داودی، محسن بررسی نکات فنی در انتخاب سنسور و دیتالاگر مناسب برای اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 13-25]
 • داودی، محسن روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • داوری، مهدی معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 113-117]
 • داوری، مهدی اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • درخشنده، سید محمدرضا روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • دیمی دشت بیاض، مهدی جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-89]

ر

 • رجب نژاد، سید حسین آماده سازی آسان نمونه با روش های نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاه های کنترل کیفی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 5-10]
 • رحمانی، بهاره برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 29-35]
 • رستمکلایی، سهیل آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-24]
 • رضایی، قاسم دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • رضایت، محمد رضا دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • رضائی، کرامت الله معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 102-107]
 • رنجبر، مجید معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 102-107]

س

 • سید هشترودی، مهری آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی کل TOC Analyser [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-51]
 • سیف محدثی، محبوبه شبکه‌های علمی تحقیقاتی را بشناسیم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-11]
 • سلطانی، الیاس معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 39-45]

ش

 • شاهسونی، محمدباقر مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی رامان در مطالعات ساختاری پروتئین [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • شیرازیان، سهیل آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]

ص

 • صباغ زاده، ریحانه اصول عمومی روش تجزیه‌ای کروماتوگرافی HPLC [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 45-50]
 • صباغ‌زاده، ریحانه معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-103]
 • صفری، علی نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 47-53]
 • صفرپور، مهدیه خطرات ناشی از دستگاه‌های رایج در آزمایشگاه‌های شیمی و نکات ایمنی مربوطه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 47-56]
 • صوفیان، صفیه آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 51-56]

ط

 • طیبان، ادریس جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-89]

ع

 • عابر، سهیل ضرورت و نحوه بازرسی HSE از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 57-67]
 • عبدالمحمدزاده، حسین طبقه‌بندی و کدبندی پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 35-40]
 • عبدالمحمدزاده، حسین معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-87]
 • عفراتی، مهدی ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 5-11]
 • علی، فریبا مقدمه‌ای بر حفاظت در برابر پرتو در دستگاه‌های آنالیز پرتو ایکس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 5-11]
 • علیائی، محمدصادق شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • علی‌پور، سیامک مروری برسمّیّت نانومواد و ایمنی در محیط کار و آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • عوض پور، ابوالقاسم دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]

ف

 • فتحی رضایی، پریسا نقدی بر الگوی به اشتراک‌گذاری تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز علمی و پژوهشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی رضایی، پریسا معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-93]
 • فیروز بهر افضل، سعید روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • فیضی، جواد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 71-77]
 • فیضی، جواد آماده سازی آسان نمونه با روش های نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاه های کنترل کیفی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 5-10]
 • فیضی، جواد مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 79-84]
 • فولادگر، مائده طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]

ک

 • کردجزی، عارفه مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 79-84]
 • کمالی، سید حسین میکروسکوپ‌های پروبی روبشی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 85-102]

م

 • مالکی شهرکی، محمد مروری برسمّیّت نانومواد و ایمنی در محیط کار و آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • محمدی، مجید آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-24]
 • محمدی جهانگیر، شیوا معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-93]
 • محمودی، فهیمه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 71-77]
 • مددی اورگانی، وحید میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]
 • میرآخوری نوبر، احمد نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 47-53]
 • مرادزادگان، آرش معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]
 • مرکی، محمدرضا روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • مرکی، محمدرضا روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • مرکی، محمدرضا ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • معین فر، مرجان پیشرفت‌های اخیر آنالیز آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و نوشیدنی با استفاده از تکنیک LPME جفت شده با GC-MS و LC-MS [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 35-53]
 • معین فر، مرجان مروری بر میکرواستخراج فاز جامد – کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (SPME-HPLC) در آنالیز آفت‌کش‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 27-46]
 • مقصودی، علی معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-74]
 • مقصودی، علی شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ، تسهیل کننده ارتباط بین آزمایشگاه و محقق [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • مهدی‌نیا، علی معرفی آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 89-92]
 • مهدی‌نیا، علی آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی کل TOC Analyser [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-51]

ن

 • نادری، داود معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-74]
 • نادری، داود شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ، تسهیل کننده ارتباط بین آزمایشگاه و محقق [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • نظری، مرتضی آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • نیک‌بین، سعید اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • نیک خصال، رامونا معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-69]
 • نیکزاد، علیرضا میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]
 • نیکزاد، علیرضا دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • نیکزاد، علیرضا دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • نوریان، غفور چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE با نگرش استاندارد بین‌المللی ISO45001 [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-30]
 • نوریان، غفور فرهنگ HSE در محیط کار [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 13-25]

ی

 • یزدانی، عبدالرضا اصول کارکردی پراش پرتو ایکس تک بلور [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 85-91]
 • یزدانخواه، فاطمه معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 75-83]
 • یزدانخواه، فاطمه ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 55-69]
 • یوسفی، رضا مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی رامان در مطالعات ساختاری پروتئین [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]